Kwartaalplan Januarie - Maart 2018

  

Januarie

  
  

01

  
  

Nuwejaarsdag - Openbare vakansiedag

   

Januarie

  
  

12-14

  
  

Voriesaamtrek (Alle volwassenes) -   Hartbeesfontein Voortrekkerplaas

  
  

Januarie

  
  

17

  
  

Skole open - Alle skole

  
  

Januarie

  
  

17

  
  

Bestuursvergadering 1

   
  

Januarie

  
  

19

  
  

Unika Oorvlieg Verkenners (Gr 8- Gr 12 van 2018)

  
  

Januarie

  
  

20

  
  

Unika Kommando Opening

  
  

Januarie

  
  

19-21

  
  

GGN: Wapadrand Volksdanse (Graad 6&7)

  

Februarie

  
  

03

  
  

Oord Goudrand  Pretloop

   
  

Februarie

  
  

10

  
  

Volwasse Opleiding:Voorslag voorbereiding vir   Graad 4, 5, 6 en 7 offisiere.

  
  

Graad 12 PV Afrondingsdag - Graad 12 Afronding   vir Verkenners

     

Februarie

  
  

23-25

  
  

GGA/GGN Kruinsig Voortrekkers

  
  

Februarie

  
  

23-25

  
  

GGA/GGN Sytze Wierda Voortrekkers

  

Maart

  
  

02-03

  
  

GGA Suiderkruis

  
  

Maart

  
  

02-04

  
  

GGN Klapperkop Medemenskamp

  

Maart

  
  

08

  
  

Unika Bestuursvergadering 2

  
  

Maart

  
  

10

  
  

GK: Admin asook werkswinkel & SAS (GBK)

  
  

Maart

  
  

15

  
  

Unika: AJV & Kommandobyeenkoms

  
  

Maart

  
  

21

  
  

Gebiedsverkenner kenteken & Portefeuljedag

  
  

Maart

  
  

21

  
  

Menseregtedag (Openbare vakansiedag)

  

Maart

  
  

21-23

  
  

Oord Goudrand Verkennerkamp

  

Maart

  
  

28

  
  

Skole sluit